VIA Yönetim Çözümleri

Değer Katan Çözümler

VIA ile Süreçlerinizi Mükemmelleştirin!

VIA, şirketlerin stratejilerini gerçekleştirebilmeleri ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla iş süreçleri optimize eder ve şirketlere sürekli iyileşme kültürünün yayılmasını sağlar.
VIA, Endüstri Mühendisliği ve iş süreçleri mükemmelliği yaklaşımıyla
Mevcut iş süreçlerini uçtan uca analiz edilir,
Tekrarlayan, verimsizliklere neden olan işleri ve kök nedenlerini tespit edilir,
Şirkete maddi kazanımlar sağlayacak sistem çözümleri, süreç iyileştirme önerileri geliştirilir,
İş süreç şemaları, süreç sorumluları, müşterilerini ve süreç adımlarını oluşturur,
Süreçlerin performans hedefleri ve ölçüm şekilleri belirlenir,
İş adımları arasındaki darboğazları tespit eder ve kaynak israfının önüne geçilir,
Süreç yönetim ve operasyonel mükemmellik kültürü inşası sağlanır.

Verimliliğe Odaklanın

VIA, Endüstri Mühendisliği
ve süreç mükemmelliği yaklaşımıyla mevcut iş süreçlerinizi uçtan uca analiz
eder,tekrarlan işleri tespit ederken şirkete maddi kazanımlar sağlayacak sistem çözümleri, projeler ve süreç iyileştirme önerileri sunar.