VIA Yönetim Çözümleri

Değer Katan Çözümler

VIA ile Stratejik Yolculuğa Çıkın

VIA, müşterilerine strateji belirleme, planlama, uygulama ve kontrol          noktaların da içinde bulunduğu sistematik bir stratejik yönetim çözümü sunar.
  • VIA strateji danışmanları tarafından geliştirilen özgün stratejik yönetim modeli, üst yönetimin zihnindeki stratejilerin tabana yayılmasını sağlarken işletme stratejileriyle çalışan performansları arasında etkin bir entegrasyon sağlar.
Şirketin vizyonunu, stratejik amaçları ve hedefleri net bir şekilde belirlenir. Şirketin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (SWOT) sistemli bir şekilde analiz edilir
İşletmenin ürünleri/hizmetleri, faaliyete bulunduğu sektör, pazar, rakiplerİ analiz edilir.
İşletmenin maddi ve maddi olmayan varlıkları analiz edilir ve temel yetenekleri belirlenir.
Şirketin stratejileri belirlenir ve kısa-orta-uzun vadeli stratejik planları hazırlanır.
Portföy analizleri ve strateji haritaları oluşturularak amaç-vizyon entegrasyonu sağlanır.
Teknolojik çözümler ışığında stratejik planların izleme ve kontrol sistemi geliştirilir.
Şirketin büyüme alanları, yatırımları ve temel performans göstergeleri belirlenir.
Stratejik yatırım projelerinin dizaynı ve şirket ortaklık, alımı-satım süreçlerin etkin yönetimi sağlanır.
Stratejik planlamanın amacı; yarın ne yapılması gerektiğini belirlemek değil, aksine yarına sahip olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir.
Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra stratejik yönetim yaklaşımının bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı, stratejik planlama ve stratejik düşünme eğitimleri de düzenlenir.