VIA Yönetim Çözümleri

Değer Katan Çözümler

VIA ile Ölçerek Yönetin

“Ölçemezseniz, yönetemezsiniz” yaklaşımından yola çıkan VIA, işletmelere       uygulanabilir performans yönetim sistemi ve buna yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.
Çalışmalarda kurumun dinamikleri, üst yönetimin beklentileri, şirketin vizyonu ve stratejileri anlaşılarak kurumsal hedeflerle bireysel hedeflerin ilişkilendirmesine yönelik çözümler sunulur.
VIA’nın performans yönetimi yaklaşımıyla;
  • Şirket ve departmanlar düzeyinde anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenir.
  • Şirket kurumsal hedefleri belirlenir ve stratejik plan ile uyumlaştırılır.
  • Fonksiyonel alt birimlerin performans göstergeleri ve hedefleri belirlenir.
  • Kurumsal hedeflerden bireysel hedeflere geçiş sağlanması için gerekli kurgu geliştirilir.
  • Bireysel hedefler ve beklenen yetkinliklerin belirlenerek uygun düşen ölçüm sistemleri geliştirilir.
  • Bireysel performans, yetkinlik, 360 derece değerlendirme ve prim sistemlerinin geliştirilir.
  • Performans ölçüm ve değerlendirme sisteminin geliştirilerek geri bildirim kültürü oluşturulur.
VIA’nın sunduğu performans yönetimi çözümü kapsamında şirket, birim ve bireyler özelinde performans karneleri hazırlanır ve departman bazında gelişim yol haritaları hazırlanır.

Performansınızı Yönetin

Performans yönetim yaklaşımı, yönetim işini kolaylaştıran bir araç olmasının yanı sıra kurum içinde adalet ve hakkaniyetin sağlanması, işini iyi yapan ile yapmayanların ayrıştırılmasına önemli katkı sağlayan bir yönetim çözümüdür.