VIA Yönetim Çözümleri

Değer Katan Çözümler

Modern Perakende Lojistik Süreçlerini VIA ile Kurgulayın

VIA, perakendecilerin depo ve lojistik operasyonlarını daha verimli yönetilmesi için mühendislik temelli lojistik hizmet çözümleri sunar. Geliştirilen çözümlerle lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ürün gönderim hızını artırılması amaçlanırken, gerek duyulan yapı, sistem, yatırım ve insan kaynağı destekleri sağlanır.
Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konular üzerinde çalışmalar yapılır ;
Lojistik yapı ve sistemlerinin kurgulanması
Ürün depolama, sevk ve iade operasyonları verimli hale getirilmesi.              Depo içi ürün hareket ve izleme yönetim sistemi geliştirilmesi.
Lojistik performans (KPI) sistemi geliştirilmesi.
Lojistik organizasyonel yapılanma ve gelişimi.
Lojistik merkezi yatırım kararları bilimsel temelli alınması.
E-ticaret operasyonları ve yönetiminin verimliliğini artırma.
Dış kaynak lojistik operasyonlarının yönetimi tasarımı.