VIA Yönetim Çözümleri

Değer Katan Çözümler

VIA ile Finansal Yönetim Danışmanlığı

Finans yönetim yapı ve sistemlerinizi gözden geçiriyor, işletmeniz için kritik öneriler geliştiriyoruz.

 

 • Şirketin son 5 yıllık mali tabloları karşılaştırmalı olarak incelenir.
 • Şirketin son yıla ilişkin muhasebe işleyişi gözden geçirilir.
 • Vergisel riskler ve/veya fırsatlar tespit edilir.
 • Şirketin finansal rasyoları hesaplanır ve bu rasyoların iyileştirilmesi için gerekli mali tablo düzenlemeleri tespit edilir.
 • Şirketin satılan mal maliyetinin hesaplanmasına yönelik kontroller gerçekleştirilir.
 • Finansal işlemlerin kontrolleri yapılır.
 • Bağımsız mutabakatlar ile finansal sitemin güvenilirliği test edilir.
 • Muhtemel yeniden yapılandırma işlemlerinin gerekliliği ve muhtemel maliyetleri incelenir.
 • Finans ve mali işler personelinin yetkinliği analiz edilir.
 • Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak rapor yönetime sunulur.
 • Yönetim ile yapılan toplantı sonucunda iyileştirmeye yönelik yol haritası belirlenir.